soft keys

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png इंग्रजी शब्द ( हा शब्द इंग्रजी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :मुंबईसिडॅकजुने FUEL यादीत सुचवलेले: सुगम कुंजी ,कळ
  • शब्दोच्चार :सॉफ्ट किझ
  • व्याकरण :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द