steppe

Wiktionary कडून

स्टेप:*मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:समशीतोष्ण कटिबंधातील गवताळ प्रदेश

आग्नेय युरोप, चीन, मंगोलियाचा रूक्ष, वांझ,नापीक भूभाग