अंक

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
 • शब्दार्थ :
 1. मांडी
 2. चिन्ह, खूण, निशाणी.
 3. डाग, कलंक.
 4. जवळचा प्रदेश.
 5. (गणित) एक, दोन, इ. संख्यांची चिन्हे. आंकडा.
 6. (साहित्य) नाटकाचा भाग.
 7. एक प्रकारचे नाटक
 • अधिक माहिती : मूळ शब्द संस्कृतमधील.
 • समानार्थी शब्द :
 • इतर भाषेत उच्चार :
 • लिंग : पुल्लिंगी


[१]

 1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे