अंकुश

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : ताब्यात ठेवणे, लगाम, ताबा, संयम, कडेला बसविलेली दगडाची कडा
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • उत्पत्ती

हा तत्सम शब्द आहे. संस्कृत शब्द अङ्कुश:

• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
Blue Glass Arrow.svg शब्दाचे व्याकरण