Jump to content

अंजिरी

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : अंजिराच्या रंगाचे म्हणजे तांबूस हिरव्या रंगाचे(लुगडे वगैरे)
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :

संदर्भ[संपादन]

सरस्वती शब्दकोश, कोशकार - कै.विद्याधर वामन भिडे

• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण