अंतरंग

Wiktionary कडून

मराठी भाषा[संपादन]

 • शब्दाचे आय.पी.ए. उच्चारण : XXXXXX
 • उच्चारण संचिका :

नाम (मन)[संपादन]

 • अर्थ

मन

प्रकार, वचन, लिंग व विभक्ती[संपादन]

 • प्रकार: धर्मिवाचक नाम
  • सामान्यनाम
   • समुदायवाचक सामान्यनाम
  • भाववाचक नाम
 • वचन: एकवचन
  • अनेकवचनी रूप: अंतरंगे
 • लिंग: नपुंसकलिंगी
  • स्त्रीलिंगीरूप: लागू होत नाही
  • पुल्लिंगीरूप: लागू होत नाही

भाषांतरे[संपादन]

उपयोग[संपादन]

 • शब्दाचे वाक्यात उपयोग:
 • साहित्यातील आढळ:

म्हणी व वाक्प्रचार[संपादन]

अन्योन्यसंबंध[संपादन]

उत्पत्ती[संपादन]


नाम (एखाद्या पुरुषाचे नाव)[संपादन]

 • अर्थ

एखाद्या पुरुषाचे अथवा मुलाचे नाव.

प्रकार, वचन, लिंग व विभक्ती[संपादन]

 • प्रकार:

धर्मिवाचक नाम:

 • विशेषनाम
 • वचन: एकवचन / अनेकवचन
 • लिंग: पुल्लिंगी
  • स्त्रीलिंगीरूप: लागू होत नाही
  • नपुंसकलिंगीरूप: लागू होत नाही

भाषांतरे[संपादन]

उपयोग[संपादन]

 • शब्दाचे वाक्यात उपयोग:
 1. अंतरंगाने परिक्षेसाठी खूप मेहनत घेतली व तो गुणानुक्रमे वर्गात सर्वप्रथम आला.
 • साहित्यातील आढळ:

म्हणी व वाक्प्रचार[संपादन]

अन्योन्यसंबंध[संपादन]

उत्पत्ती[संपादन]