अकळतनकळत

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :
  1. चुकूनमाकून; न जाणतां; अज्ञानाने
  2. यदृच्छेने, कर्मधर्मसंयोगाने.
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • प्रकार : क्रियाविशेषण
  • व्युत्पत्ती : कळणें पासून स्वैर घटना


[१]

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे