अकिंचन

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : ज्याच्याकडे काहीही नाही असा, दरिद्री,
  • अधिक माहिती :न किं चन यस्मात् सः
  • समानार्थी शब्द :निष्कांचन
  • इतर भाषेत उच्चार :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
Blue Glass Arrow.svg शब्दाचे व्याकरण