अकृतज्ञ

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : उपकार न स्मरणारा.
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द : कृतघ्न
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • व्युत्पत्ती : संस्कृत : नव्हे कृतज्ञ तो. अ + कृत + ज्ञ


[१]

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे