अक्रीत

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
 • शब्दार्थ :
 1. विकत न घेतलेले,
 2. योग्य मोबदला किंवा किंमत न देता घेतलेले,
 3. फुकटचे,
 4. लबाडीने मिळविलेले.
 • अधिक माहिती :
 • समानार्थी शब्द : फुकट
 • इतर भाषेत उच्चार :
 • व्युत्पत्ती : संस्कृत : अ विरोधार्थक + क्रीत= विकत घेतलेला ( क्री = विकत घेणे )
 • प्रकार : विशेषण


[१]

 1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे