अजगर

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :

एक प्रकारचा लांबलचक आणि लठ्ठ साप.तो तीस - चाळीस फूट लांब असून माणसे,जनावरे यांस न चावता गिळून टाकतो.भक्ष्य गिळल्यानंतर तो झाडाला विळखे घालतो,अंगतल्या अंगात भक्ष्याच्या चुराडा करतो आणि तसाच भक्ष्यपचानार्थ पडून राहतो.

  1. (लक्षणेंने) आळशी किंवा सुस्त माणूस.
  2. देहधारणाला जरूर ती कामे न करता आणि देहाचे जे होईल ते होवो अशा निर्धाराने जो ईश्वर चिंतन करतो तो(तपश्चर्येचा एक प्रकार)
  • अधिक माहिती :
  1. अजगरासारखा पसरणे,लोळणे - सुस्तपणे लोळणे,पसरणे.
  • समानार्थी शब्द :

संदर्भ[संपादन]

सरस्वती शब्दकोश, कोशकार - कै.विद्याधर वामन भिडे.