अजित

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

ज्याची जीत होत नाही असा म्हणजे अजित