अजिदिलयखलास

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : प्रेमाने बद्ध अशा माणसाकडून(दरबारी भाषेतील पत्रात लहानाने मोठ्या संबंधाने योजवयाचा वाक्प्रचार.
  • अधिक माहिती : क्रियाविशेषण.{फारसी अजू(पासून,कडून)+दिलू (अंतःकरण)+अखलास}.
  • समानार्थी शब्द :

संदर्भ[संपादन]

सरस्वती शब्दकोश, कोशकार - कै.विद्याधर वामन भिडे.