अजिसौब

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : पासून,कडून.(वरिष्ठाकडून येणाऱ्या पत्रातील वाक्प्रचार)
  • अधिक माहिती : (फारसी) अजू ई सवब.
  • समानार्थी शब्द :

संदर्भ[संपादन]

सरस्वती शब्दकोश, कोशकार - कै.विद्याधर वामन भिडे.