Jump to content

अठ्ठेचाळीस

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : सत्तेचाळीसाच्या पुढचा आणि एकुणपन्नासाच्या मागचा क्रमांक;४८.
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द : अ(आ-)ठ्ठेचाळ(-ळीस)

संदर्भ[संपादन]

सरस्वती शब्दकोश, कोशकार - कै.विद्याधर वामन भिडे. अठ्ठेचाळीस on Wikipedia.Wikipedia