अणू

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : भौतिक,रासायनिक किंवा वायू अवस्थेतील पदार्थाचा/मुलद्रव्याचा सर्वात सुक्ष्म घटक
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द : अणू-रेणू
  • इतर भाषेत उच्चार :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
  • इंग्रजी : Atom
शब्दाचे व्याकरण