Jump to content

अद्भुत

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :न अभवत् प्रथमं तत् । (मुळचा संस्कृत शब्द),यापूर्वी भूतकाळात न झालेले,यापूर्वी भूतकाळात न घडलेले
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :चमत्कार, आश्चर्य, काव्यातील नऊ रसांपैकी एक
  • इतर भाषेत उच्चार :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण