Jump to content

अद्वातद्वा

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :
  • अधिक माहिती :हा तद्भव वाक्र्मचार आहे. यद्वा तद्वा या संस्कृत वाक्र् चारापासून अद्वातद्वा शब्द बनला आहे.
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण