अनाठायी

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :
  • अधिक माहिती :हा तद्भव समास आहे. न स्थाने अस्थाने ।असा त्याचा विग्रह आहे.अस्थाने पासून अनाठायी शब्द बनला आहे.
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
Blue Glass Arrow.svg शब्दाचे व्याकरण