अनुसार

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : सारखा
  • अधिक माहिती : अनु सृ या धातूपासून
  • समानार्थी शब्द : प्रमाणे, सारखा
  • इतर भाषेत उच्चार :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
Blue Glass Arrow.svg शब्दाचे व्याकरण