अभिनिवेश

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :एखाद्या कामाला वाहून घेणे
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :भक्ती, प्रेम
  • इतर भाषेत उच्चार :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण