अभियंता

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :गणितीय तज्ञ
  • अधिक माहिती :घरांचा गणितीय आराखडा तयार करणारा.
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी - Engineer
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
Blue Glass Arrow.svg शब्दाचे व्याकरण