Jump to content

अष्ट

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : आठ
  • अधिक माहिती : अष्ट हा संस्कृत शब्द आहे.
  • समानार्थी शब्द : आठ
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी - Eight
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण