असुर

Wiktionary कडून

भाषा = मराठी[संपादन]

व्याकरण[संपादन]

वचन[संपादन]

एकवचन

लिंग[संपादन]

पुल्लिंग

अर्थ[संपादन]

राक्षस

भाषांतर[संपादन]

  • इंग्रजी (English) :
    1. Demon (दानव)
    2. with evil behaviour (वाईट प्रवत्तीचा)

उपयोग[संपादन]

उत्पत्ति[संपादन]

मूळ शब्द: अ + सुर (सुर (देव) नसलेला)

अधिकची माहिती[संपादन]