Jump to content

आदर

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : सन्मान
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :
  • बहुमान
  • काळजी, लक्ष्य
  • उत्सुकता
  • प्रेम

वाक्यात उपयोग[संपादन]

  • थोरामोठ्यांचा आदर ही आपली संस्कृती आहे.

संदर्भ[संपादन]

सरस्वती शब्दकोश, कोशकार - कै.विद्याधर वामन भिडे आदर on Wikipedia.Wikipedia