कचेरी

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

कचेरी म्हणजे *मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:कार्यालय (office)