केक

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :हा एक खाण्याचा पदार्थ आहे.
  • अधिक माहिती :केक हा एक इंग्रजी शब्द आहे
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी -cake ,हिंदी - केक
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
Blue Glass Arrow.svg शब्दाचे व्याकरण