गमभन टंकलेखन सुविधा

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :गमभन टंकलेखन सुविधा=
  • व्याकरण : नाम
  • शब्दोच्चार :