गाय

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
 • शब्दार्थ :गाय=
 • व्याकरण : नाम
 • शब्दोच्चार :
 • इंग्रजी (English):cow
 • मल्याळम  :പശു
 • कन्नड :
 • तमिळ :
 • तेलुगू :
 • गुजराथी :
 • हिंदी :
 • संस्कृत :धेनुः
 • बंगाली :
 • पंजाबी :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द