चक्रव्यूह

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :सैन्याची चक्राकार केलेली रचना
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी -Labyrinth ,हिंदी -चक्रव्यूह
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण