तृष्णा

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : मनातील मोहइच्छा
  • अधिक माहिती : मानवाचा मनातील इच्छा
  • समानार्थी शब्द : इच्छा
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी - Craving
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण