त्रिसूत्री

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : तीन गोष्टी
  • अधिक माहिती :उदा.. समता , बंधुता आणि स्वातंत्र्य
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी -Three formulas , हिंदी - त्रिसुत्री
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
Blue Glass Arrow.svg शब्दाचे व्याकरण