दशकोटि

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : एक मोजण्याचे परिमाण, (10,00,00,000.)
  • अधिक माहिती : मुळ संस्कृत शब्द
  • समानार्थी शब्द : दहाकोटी
  • इतर भाषेत उच्चार :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
  • English : 100 Million
Blue Glass Arrow.svg शब्दाचे व्याकरण