धोंडा

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : हातात मावणारा दगड.
  • अधिक माहिती :दगड हा मोठा असतो धोंडा हा छोटा असतो.
  • समानार्थी शब्द : अश्म
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी - Stone
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
Blue Glass Arrow.svg शब्दाचे व्याकरण