नमुना लेख

Wiktionary कडून
हे लेख विक्शनरी: आदर्श मांडणी क्रम वापरून नमुना लेख म्हणून निर्मीत करावयाचे आहेत्. या लेखास परिपूर्ण करण्यास मदत करावी.