विक्शनरी:आदर्श मांडणी क्रम

Wiktionary कडून

आदर्श क्रम(पाहा नमुना लेख):

 • शब्द
  • मूळ शब्द

भाषा

 • विशिष्ट शब्दांच्या भाषेतील वापराचे संख्याशास्त्रीय परिमाण (उपलब्ध असल्यास)
 • शब्दाचे क्लिष्टता मापन (उपलब्ध असल्यास)

उच्चार

 • इंग्रजी (English):
 • उर्दू : یدیپِ
 • कन्नड :ಯದ್ಯಪಿ
 • गुजराथी : યદ્યપિ
 • तामीळ : யத்யபி
 • तेलुगू :యద్యపి
 • पंजाबी : ਯਦ੍ਯਪਿ
 • संस्कृत (संस्कृत):
 • हिंदी (हिंदी) :

Bengali:যদ্যপি Malyalam:യദ്യപി

 • शब्दाच्या उचाराचे आय पी ए नुसार लिखाण, मेडिया फाइल/र्‍हस्व उच्चारण/दीर्घ उच्चारण/उच्चारणातील आघात(असल्यास)

शब्दजाती(उपजाती)[प्रकार/उपप्रकार]

 • चित्र/छायाचित्र/रेखाचित्र
 • शब्दाचे विविध अर्थ
 • लिंग:(स्त्रीलिंगी/पुल्लिंगी/ नपुंसकलिंगी)
  • स्त्रीलिंगीरूप:/पुल्लिंगी रूप:, नपुंसकलिंगी रूप:
 • वचन:
  • (एकवचनी रूप:/अनेकवचनी रूप:)

*अर्थ:

  • (पारिभाषिक संज्ञा असल्यास व्याख्या):

विभक्ती

भाषांतरे

भाषांतर करताना घ्यायची काळजी

शब्द केव्हा वापरावा

शब्द केव्हा वापरू नये

शब्दाचे वाक्यात उपयोग=

अधिक माहिती

संकीर्ण
उत्पत्ती
संस्कृतोद्भव
वाक्प्रचार
म्हणी
संधी व समास
साहित्यातील आढळ
 • साहित्यातील वृत्त/अलंकार/साहित्यिक प्रतिमा उपयोग
तत्सम उच्चारणांचे इतर शब्द
 • इंग्रजी (English)
 • मराठी
 • हिंदी (हिंदी)
शब्द विग्रह
यदि+अपि
 • शब्दातील प्रत्यय
 • शब्दातील उपसर्ग
 • शब्दाची शक्य असलेली सर्व सामान्यरूपे
 • शब्दाची पदरूपे
 • शब्दाचे/पदाचे वाक्यातील स्थानानुसार व प्रकारानुसार बदलणारे अर्थ
शब्दाचा इतिहास
 • शब्दाचा इतिहास आणि (प्रोटो इंडो-इराणी अथवा प्रोटो-इंडो-आर्यन शब्द उपलब्ध असल्यास)
 • शब्द मोडीत कसा लिहिला असेल
 • शब्द रोमन आणि इतर लिपीत कसा लिहावा
तत्सम उच्चारणांचे इतर शब्द
समानार्थी लेखी/बोली शब्द आणि त्यांच्या अर्थछटा
विरुद्धार्थी मराठी शब्द
समान उच्चारणांचे इतर मराठी शब्द
इतर भाषांतील समानार्थी शब्द
हेसुद्धा पाहा
संदर्भ
बाह्य दुवे

वर्गीकरणे

 • शब्दाच्या प्रकार/उपप्रकारानुसार/पद/लिंगविचार/वचनविचार/विभक्ती विचार/वाक्प्रचार/म्हणी/अल्पाक्षरी/संधी/समास/पद/वाक्यातील कार्य/काळ
 • शिष्ट/अशिष्ट/सभ्य/असभ्य/प्रमाण/बोली/ऐतिहासिक/फक्त लिखित/शब्द रस शक्ती/ शब्दाचा मराठी भाषेतील वापर/शृंगारिक अर्थाचे/विषयवार पारिभाषिक संज्ञा/शालेय/अशालेय/चुकीचे लेखन दाखवलेले (असे लिहू नका);वर्णमाला,चिन्हे ,विरामचिन्हे,जोडाक्षरे
 • वर्णानुक्रम/अंत्यस्वर/उपांत्यस्वर/अंत्यव्यंजन/ऱ्हस्व-दीर्घ,इकार-उकार/शब्दकोड्यातील रकान्यानुसार अक्षरसंख्या
 • शब्दाचे भाषेतील वापराचे प्रमाणानुसार अनुक्रम/ भाषा उद्भव
 • प्रबंधकीय श्रेणी: अपूर्ण/विवाद्य/अनिश्चित/विकिकरण/शुद्धलेखन सुधारणा/विशेष/चित्रे हवे/ मेडीया हवे/विशिष्ट संदर्भ असलेले-संदर्भ हवे असलेले.

आंतरविकी दुवे