निरपराध

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : अपराध नसलेला
  • अधिक माहिती : जो अपराध नाही त्याला निरपराध असे म्हणतात.
  • समानार्थी शब्द : निर्दोश
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी - Innocent
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
Blue Glass Arrow.svg शब्दाचे व्याकरण

{{व्याकरण-माथा|