पादत्राणे

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : पायात घालण्याचे साधन.
  • अधिक माहिती :पायात घालण्याचा चप्पल.
  • समानार्थी शब्द : चप्पल
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी - Footwear
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
Blue Glass Arrow.svg शब्दाचे व्याकरण