Jump to content

पोलो

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :पोलो= खेळाचा एक प्रकार
  • व्याकरण : नाम
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द