बाजू

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :बाजू= निर्देशात्मक शब्द,कडा, किनार (उदा. चौकोनाच्या बाजू)
  • व्याकरण : नाम, क्रियापद
  • लिंग : स्त्रीलिंग
  • वचन : एकवचन/अनेकवचन
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द