रविवार

Wiktionary कडून
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :रविवार= आठवड्याचा एक दिवस,सूर्याचा दिवस
  • व्याकरण : नाम
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द