शनिवार

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :शनिवार= आठवड्याचा एक दिवस,शनीचा दिवस
  • व्याकरण : नाम

उत्पत्ती-[संपादन]

हा तत्सम शब्द आहे. संस्कृत शब्द शनिवारः

• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द