संभोग

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :स्त्री - पुरुष यांच्यामधील क्रिया.
  • अधिक माहिती : स्त्री-पुरुषातील केली जाणारी गुप्तांगातील क्रिया.
  • समानार्थी शब्द :लैंगिक क्रिया
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी - Intercourse
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण