सहप्रकल्प

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : प्रकल्पाच्या सोबतीचा प्रकल्प.
  • अधिक माहिती : मूळ प्रकल्पाच्या सोबतीचा प्रकल्प.
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी - Co-project
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
Blue Glass Arrow.svg शब्दाचे व्याकरण