Jump to content

स्त्री

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :मनुष्यात असणारे मादीचे रूप
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :महिला , बाई,
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी - Female ,हिंदी - स्त्री
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण