Jump to content

இடது

Wiktionary कडून
भारतात रस्त्याच्या डावीकडून वाहन चालवावे ह्यासाठी रस्तादूभाजक रेषा आखली जाते
तमिळ शब्द ( हा शब्द तमिळ भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • देवनागरीत :इडदु
  • शब्दोच्चार :इडद्
  • समानार्थी :
  • शब्दार्थ :இடது = डावी,दिशा
  • व्याकरण : नाम
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द

हे सुद्धा पहा[संपादन]