Jump to content

கிழமை

Wiktionary कडून
तमिळ शब्द ( हा शब्द तमिळ भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • देवनागरीत :किळमै
  • शब्दोच्चार :किळमै
  • समानार्थी :
  • शब्दार्थ :கிழமை = वार,आठवड्याचा एक दिवस
  • व्याकरण : नाम
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द