Jump to content

செவி

Wiktionary कडून
செவி (chevi, चेवि)= कान
तमिळ शब्द ( हा शब्द तमिळ भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • देवनागरीत :चेवि/सेवि
  • शब्दोच्चार :चेवि
  • समानार्थी : कर्ण
  • शब्दार्थ :செவி = कान
  • व्याकरण : नाम
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द