कर्ण

Wiktionary कडून
कान
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : शरीराचा एक अवयव , व्यक्तिचे नाव
  • समानार्थी शब्द : कान
  • व्याकरण : नाम
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द