தெற்கு

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png तमिळ शब्द ( हा शब्द तमिळ भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • देवनागरीत :तेर्कु
  • शब्दोच्चार :तेर्कु
  • समानार्थी :
  • शब्दार्थ :தெற்கு = दक्षिण,दिशा,दक्षिणदिशा
  • व्याकरण : नाम
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द

हे सुद्धा पहा[संपादन]